Sporters in Actie


Stichting Sporters in Actie is opgericht na het succes van het eerste Grootste Golftoernooi ter Wereld, 23 maart 2012 op Golfbaan Spaarnwoude. De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling - RSIN 8518 12 806))

 

Doelstelling Sporters in Actie:

Sporten is gezond en sporten verbind mensen, samen sporten geeft een goed gevoel. Zeker als je dit kunt combineren door te sporten voor een goed doel, want hoe mooi is het als je door het beoefenen van je hobby iets kunt betekenen voor de maatschappij. Daarom organiseert en ondersteunt Stichting Sporters in Actie volledig belangeloos sportieve evenementen ten bate van het goede doel.

Beloningsbeleid:

Alle medewerkers van stichting Sporters in Actie werken op vrijwillige basis, en ontvangen alleen een vergoeding voor eventueel gemaakte onkosten.

Beleidsplan:

Stichting Sporters in Actie hanteert een laag kosten beleid, dit beleid is er op gericht om ervoor te zorgen dat de opbrengst van onze events volledig ten goede kan komen aan de beoogde doelstelling. Zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit en veilgheid van een evenement, probeert de stichting door middel van sponsoring de organisatie kosten zo laag mogelijk te houden. Natuurlijk lukt dit niet altijd en worden er onkosten gemaakt bij het organiseren van een event, denk aan vergunningen, huur van de locatie, drukwerk etc.

Deze onkosten worden opgevangen door sponsoren die de stichting financieel ondersteunen en waar nodig door het berekenen van inschrijfkosten voor het event. Dit wordt altijd duidelijk gecommuniceerd aan de deelnemers.